BiH zatražila međunarodnu pomoć, zatvorene zračne luke

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o realizaciji zaključaka Predsjedništva Bosne i Hercegovine i definiranih operativnih mjera za zaustavljanje širenja korona virusa (SARS – Cov – 2/Kovid 19), koju je predložio predsjedavajući Vijeća ministara.

Glavno tajništvo Vijeća ministara dostavit će Informaciju Predsjedništvu BiH.

U informaciji su navedene aktivnosti, odluke koje je Vijeće ministara donjelo od 17.03.2020. godine do danas, na suzbijanju širenja virusa Kovid -19.

Zaključci Predsjedništva BiH su realizirani, a uspostvaljena je i intenzivna komunikacija sa međunarodnim financijskih institucijama

Vijeće ministara svakodnevno razmatra sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti u borbi protiv širenja virusa Kovid – 19, te će aktivnosti biti nastavljene.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, usvojilo je Informaciju o aktivnostima koje je potrebno realizirati za pristupanje Bosne i Hercegovine Zajedničkom sporazumu o javnim nabavkama.

Predsjedavajući Vijeće ministara Zoran Tegeltija će potpisati i uputiti pismo Direktoratu za zdravlje i sigurnost hrane o namjeri BiH da potpiše Zajednički sporazum o javnim nabavkama, koji je inicirala Europska komisija.

Svrha mehanizma ovog zajedničkog sporazuma je da se omogući pravedniji pristup hitno potrebnim mjerama medicinske zaštite, uključujući balansirane cijene za zemlje korisnice/sudionice Sporazuma.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da ispita mogućnost provođenja posebne procedure ratifikacije ovog sporazuma, kako bi se ubrzala njegova primjena.

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o zajedničkoj listi vitalnih proizvoda utvrđenoj od strane CEFTA tajništva u vezi s olakšavanjem prometa usljed krize uzrokovane virusom korona.

Ministarstvo vanske trgovine i ekonomskih odnosa zajedničku listu dostavit će svim nadležnim institucijama u BiH za ovu oblast.

Ova lista, između ostalog, uključujuje meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, povrće, voće.

Lista osnovnih proizvoda važnih za stanovništvo bit će tretirana kroz tzv. zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na određenim graničnim prelazima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, usvojilo je zajednički prijedlog koji je usvojilo Zajedničko tajništvo Transportne zajednice i Tajništvo CEFTA-e u cilju olakšavanja transporta i trgovine osnovne robe sa zapadnim Balkanom.

Cilj ovog dokumenta je da se olakša trgovina i transport robe baveći se samo onim dodatnim mjerama predostrožnosti koje su poduzete ili se trebaju poduzeti kako bi se spriječilo širenje pandemije Kovid-19.

Zajedničkim mjerama želi se unaprijediti komunikacija, uspostviti „zeleni“ prioritetni koridor za zapadni Balkan, maksimalno povećati korištenje cestovne mreže, te pažnja usmjeriti na zajedničke granične prelaze.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donjelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom zatvaranju graničnih prelaza u zračnom prometu za promet putnika u Bosni i Hercegovini. Odluka će se primjenjivati do 30.4.2020. do 24:00 sati.

Na ovaj način zabranjuje se slijetanje na zračne luke i polijetanje sa zračnih luka u Bosni i Hercegovini svim zrakoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom zračnom prometu, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Izuzetak su, između ostalih, humanitarni letovi, hitan medicinski prevoz, prevoz u cilju traganja i spašavanja, te prevoz pošte i robe, kao i tehnički letovi bez iskrcavanja putnika i prinudna slijetanja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donjeloo je Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Ovom odlukom Vijeće ministara Bosna i Hercegovina traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave virusa SARS -KoV2 te je zadužilo nadležne institucije, tijela i organe u Bosni i Hercegovini da provedu potrebne procedure za njen prihvat.

Radi se o medicinskoj opremi, sredstvima i materijalima za detekciju zaraženih virusom SARS-KoV2, zaštitnoj opremi, sredstvima za dezinfekciju, privremenim objektima, terenskim bolnicama, agregatima, kao i financijskoj pomoći.

Vijeće ministara je usvojio Izvještaj Ministarstva obrane o angažiranju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u sprečavanju širenja korona virusa (Kovid-19) s prijedlogom mjera.

Zaključeno je da ustupanje objekata Oružanih snaga u kojima su smješteni pripadnici OS BiH radi mjera predostrožnosti i zaštite ne treba provoditi do krajnje nužde i bez posebne odluke Predsjedništva BiH.

Ministarstvo obrane će, u skladu sa raspoloživim resursima odobravati sredstva i opremu u koordinaciji s Koordinacijskim tijelom Vijeća ministara BiH za zaštitu i spašavanje, a po prethodnoj procjeni ovog tijela da su iscrpljene mogućnosti i resursi općinskih, županijskih i entitetskih kriznih stožera formiranih za suzbijanje utjecaja i širenje korona virusa.

Vijeće ministara donjelo je Zaključak kojim izražava opredjeljenje da se prvenstveno izvanredne sjednice Vijeća ministara BiH mogu održavati putem video konferencije, kada to okolnosti zahtijevaju, u vremenu stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Glavno tajništvo Vijeća ministara zaduženo je da obavi sve potrebne tehničke aktivosti i osigura da Vijeće ministara BiH sjednice može održati putem video konferencije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *