Preporuke za trgovine, frizerske salone i druge obrte koji u ponedjeljak počinju s radom

Sukladno naredbi Federalnog stožera civilne zaštite o organiziranju rada trgovina u i izvan shopping centara, a koja se odnosi na trgovine na veliko i malo, uslužne djelatnosti, male obrte i srodne djelatnosti, Zavod za javno zdravstvo FBiH u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva izradio je “Preporuke za sprječavanje infekcije u trgovinama, uslužnim djelatnostima i malim obrtima izvan shopping-trgovačkih centara”.

Preporuke možete pročitati u nastavku teksta:

Opće preporuke

 • U ovim poslovnim objektima potrebno je primjenjivati mjere sprječavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumijevaju sljedeće:
 • Uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID -19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba
 • Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica.
 • Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja.
 • Mjere zaštite karakteristične za COVID -19.
 • Mjere zaštite karakteristične za djelatnost .
 • Redovito vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije.
 • Redovito čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja.
 • Kontinuirano vršiti dezinfekciju horizontalnih površina, šteka, rukohvata i ograda.
 • Osigurati dezinfekciju obuće na ulazu u objekt u vidu dezo-barijere.
 • Osigurati provjetravanja prostorija tijekom radnog vremena mehaničkom ili prirodnom ventilacijom.
 • Inzistirati na čestom pranju ruku ili dezinfekciji, kako uposlenika tako i klijenata.
 • Inzistirati da svi uposlenici nose maske, a rukavice i zaštitu za oči u ovisnosti od usluge.
 • Insistirati da sve mušterije nose maske.
 • Ako je moguće organizirati rad u dvije smjene, tako da između dvije smjene bude vremensko razdoblje u kome će se izvršiti čišćenje i dezinfekcija prostora.
 • Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku
 • Ograničiti broj klijenata koji borave istovremeno u trgovini, preporučujemo jedna klijenata na 10m2. U manjim objektima osigurati pojedinačne ulaske.
 • Jasno istaknuti obavijest o ograničenjima i procedurama prilikom ulaska na ulazu u objekt.

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

Tijekom pružanja ovih usluga dolazi do neizbježnog relativno bliskog kontakta između uposlenika i klijenata tako da su mjere zaštite od prijenosa COVID -19 od posebnog značaja.

Potrebno je provoditi sve općenite mjere koje se savjetuju za prevenciju širenja COVID -19.

Pored općenitih preporuka u ovoj djelatnosti, karakteristične mjere bi trebale biti:

 • Pružanje usluga u unaprijed dogovorenim terminima putem telefona/interneta. Ovako bi se izbjeglo stvaranje gužve i redova ispred objekta. Pri ovome je potrebno adekvatno planirati i na vrijeme dogovoriti tražene usluge, da bi se mogli dogovoriti termini adekvatne dužine.
 • Pitati potencijalne mušterije o zdravstvenom stanju, prisustvu ikakvih simptoma vezano za COVID -19 (povišena tjelesna temperatura, opća slabost i suhi kašalj). Ne dopustiti osobama koje su bolesne ulazak u objekt.
 • U ovisnosti od veličine objekta, ograničiti broj uposlenika i broj klijenata (jedna klijenata na 10m2) koji mogu biti u objektu u isto vrijeme. Pri ovome voditi računa da je potrebno održati udaljenost od 2m između klijenata prilikom svih aspekata pružanja usluge (ulazak, za vrijeme pružanja usluge, prilikom plaćanja i izlaska iz objekta). Ako ovo nije moguće osigurati onda primati mušterije samo jednu po jednu.
 • Planirati rad u smjenama tako da više uposlenika nije prisutno u isto vrijeme u objektu.
 • Zadržavanje klijenata u objektu skratiti na najkraće moguće vrijeme potrebno za pružanje usluge. Posao završiti što brže i efikasnije i onemogućiti nepotrebno zadržavanje u objektu.
 • Osigurati pranje ruku sapunom i vodom ili dezinfekciju ruku na ulasku za mušterije, inzistirati da mušterije operu ili dezinficiraju ruke prilikom ulaska.
 • Primati samo mušterije s maskom koju moraju nositi svo vrijeme boravka u objektu.
 • Koristiti jednokratne ogrtače za šišanje. Za svaku mušteriju osigurati zaseban čist ručnik. Ručnike prati na 60-90°C sa standardnim deterdžentom za pranje rublja.
 • Sav korišteni pribor nakon svake mušterije oprati i dezinficirati.
 • Gdje je moguće koristiti jednokratni pribor.
 • Nakon svake mušterije dezinficirati adekvatnim sredstvom za dezinfekciju sve površine koje je dodirivala klijenata ( stolica, rukohvati, stolovi, šteke). Sredstva za dezinfekciju površina koristiti prema uputama proizvođača.
 • Uposlenici moraju prati ili dezinficirati ruke često, a posebno: nakon dolaska na posao, nakon odlaska u toalet, nakon kašljanja ili kihanja, neposredno prije dodirivanja klijenata, nakon dodirivanja klijenata, nakon obavljanja poslova čišćenja i dezinfekcije prostorija i površina.

Trgovine i zanatske radnje

Preporuke se odnose na male trgovine razne robe, servise kućanskih aparata i elektronike, auto servise, ključarske servise, krojačke radnje, postolare i sl. I u ovim objektima potrebno je provoditi sve općenite mjere koje se savjetuju za prevenciju širenja COVID-19. U ovim objektima ne očekuje se blizak kontakt između klijenata, klijenata i uposlenika, tako da bi bile dovoljne općenite mjere koje se preporučuju i u svim ostalim aktivnostima stanovništva. Ograničiti broj klijenata koji borave istovremeno u trgovini, preporučujemo jedan klijent na 10m2. U manjim objektima osigurati pojedinačne ulaske.

 • Pojačane standardne mjere higijene prostora.
 • Higijena ruku (često pranje ruku vodom i sapunom ili dezinfekcija sredstvima na bazi alkohola).
 • Svi uposlenici i mušterije moraju imati masku.
 • Fizička udaljenost između osoba 2m.

Dodatne mjere u ovim djelatnostima bi trebale biti:

 • Izbjegavanje prisustva više osoba u objektu, te izbjegavanje formiranja gužve i redova. Najbolje posao organizirati tako da se unaprijed telefonom/internetom zakazuju termini dolaska u objekt.
 • Koristiti mogućnost dostave i Internet prodaje
 • Sve površine koje je dodirivala klijenata odmah dezinficirati. Ako se od mušterije preuzimaju predmeti (aparati za popravku i sl.) dezinficirati ih nakon preuzimanja, te isto uraditi i prije predavanja/isporuke mušteriji. Tijekom obavljanja poslova preporučuje se i korištenje zaštitnih rukavica.
 • U prvoj fazi, izlazak na teren i popravke kod kuće dozvoliti samo u hitnim slučajevima koji zahtijevaju popravku (vodovodne instalacije, električne instalacije, plinske instalacije, grijanje) i prilikom ovih ograničiti kontakt na što manje osoba uz pridržavanje svih mjera zaštite koje se inače preporučuju (higijena ruku, maska)
 • Za trgovine tekstilom preporučuje se prodaja bez isprobavanja predmeta. Epidemiološki je posebno rizično isprobavanje predmeta koji se oblače preko glave. Ako je potrebno isprobati predmete, isprobana roba se mora spremiti na dva dana u za to predviđen prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju, a isto vrijedi i za odjevne predmete iz povrata.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *