12. svibnja Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta obilježavaju na
dan 12. svibnja, u spomen na rođenje Florence Nightingele, začetnice modernog sestrinstva.

To je jedan od najznačajnijih događaja na području sestrinske profesije.
Svijet sestrinstva obiluje izazovima i otvoren je za sve koji žele sudjelovati u
izgrađivanju spoznaja o najplemenitijoj profesiji u svijetu.
Dan sestrinstva ove godine obilježili smo na moderniji način. U Edukacijskom centru OB
“Dr. Tomislav Bardek” održano je predavanje D. Petric na temu “Premošćivanje jaza: Od
dokaza prema akciji” i šetnjom gradom, stazom Renesanse u suradnji s Projektnim timom
ACTIVE ACCESS grada Koprivnice.

Međunarodno vijeće medicinskih sestara (ICN), kao krovna svjetska sestrinska udruga
svake godine poziva medicinske sestre da se suoče s problemima u zdravstvu, tako ove godine
predlaže temu: “Premošćivanje jaza: Od dokaza prema akciji”.
U našoj potrazi za kvalitetom i dostupnom zdravstvenom zaštitom, moramo neprestano
težiti korištenju pristupa sestrinskim uslugama koje se baziraju na dokazima.
Medicinske sestre moraju naučiti ne samo kako prikupiti dokaze, nego i kako kvalitetno
upotrijebiti svoje znanje u svakodnevnoj praksi. Nisu svi dokazi valjani i pouzdani. Sestre
moraju naučiti prepoznati najbolje dostupne dokaze, te uz primjenu vlastite stručnosti,
vještina i kliničke prosudbe, i uzimajući pri tom u obzir potrebe i sklonosti korisnika usluga
zdravstvene zaštite, primijeniti ih u svom svakodnevnom radu.
Danas medicinske sestre aktivno sudjeluju u projektima i znanstveno istraživačkim
radovima što je unatrag nekoliko godina u Hrvatskoj bilo nezamislivo. U prilog tome govori i
činjenica da je HUMUS kao strukovna udruga, sa preko 20 –tak stručnih društava napravio
velik zaokret i u konceptu Sestrinskog glasnika koji izlazi dugi niz godina. Danas imamo
pred nama već drugi broj Sestrinskog glasnika,u kojem članci medicinskih sestara svojom
kvalitetom zadovoljavaju evropske standarde i nalaze se u europskoj bazi podataka.

To je veliki iskorak za profesiju i govori u prilog činjenici da medicinske sestre u
Hrvatskoj idu u korak sa razvojem sestrinske profesije utemeljene na dokazima, te su se
svojom nesebičnom znatiželjom i voljom za edukacije približile medicinskim sestrama diljem
svijeta. Nije potrebno posebno naglašavati, ali je važno reći da će samo takvim pristupom u
kojem će provoditi sigurnu zdravstvenu njegu utemeljenu na dokazima raditi ne samo na
profesiji već i na kulturi kvalitete cjelokupne zdravstvene zaštite.

Dan sestrinstva, ove godine obilježili smo i šetnjom gradom, stazom Renesanse u
suradnji sa Projektnim timom ” ACTIVE ACCESS”, čije su članice i medicinske sestre koje
promoviraju aktivan život i zdravlje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *