Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2020./21. godini

Grad ŠirokiBrijeg raspisao natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2020/2921 godini.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-477/20-6 od 28.10.2020 godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg raspisuje


NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA
U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2020/21. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:


– studij GEODEZIJA ………..……………………. 2 – stipendija
– studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE …………… 2 –
– studij LOGOPEDIJE …………………………… 2 –
– studij FIZIKE ……………………………………. 3 –
– studij MEDICINA …..…………………………… 2 –
– studij RAČUNARSTVA ………………………… 2 –
– studij ARHITEKTURE …………………………. 2 –
– studij GRAĐEVINARSTVA …………………… .3 –
– studij STROJARSTVO ………………………….3 –
– studij ELEKTROTEHNIKE ……………………. 2 –
– studij PSIHOLOGIJE ……………………………3 –
– studij GLAZBENE KULTURE ………………… .2 –

II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.


III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– Izvadak iz matične knjige rođenih,
– Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
– Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,
– Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
– Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
– Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),
– Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
– Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
– Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
– Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),
– Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj
bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
– Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
– Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.


Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:
GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
«s naznakom za studentske
stipendije»


Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena preslika ) uz prijavu ( ime, prezime, adresa i kontakt tel. ) dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Broj: 03-314/20-1 
Široki Brijeg, 05.11.2020. godine

GRADONAČELNIK,

_____________________

Miro Kraljević

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *