U tijeku javni poziv za dodjelu 30 milijuna KM privatnim poduzećima i poduzetnicima

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidiranje Programa utroška utvrđenih u razdjelu 17. proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ u iznosu od 30 milijuna KM.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijske pomoći, u skladu s Programom utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21).
Ukupna raspoloživa financijska sredstva za provođenje ovog Javnog poziva iznose 30.000.000 KM. Maksimalan iznos financijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom javnom pozivu, ne može preći 700.000 KM.

Javni poziv je objavljen u „Službenim novinama Federacije
BiH“, broj 76/21 i u dnevnim novinama 24.9.2021. godine, kao i na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ovo ministarstvo poziva sve zainteresirane da preuzmu javni poziv sa web stranice www.fmeri.gov.ba, te da se prijave ukoliko ispunjavaju zadane kriterije.
Specifičnost ovog javnog poziva je da će svi prijavljeni koji budu ispunjavali uvjete dobiti sredstva proporcionalno broju uposlenih u gospodarskom društvu.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana zadnje objave, odnosno do 15.10.2021. godine.

Borak.info