Proslava sv. Ivana Krstitelja – Knešpolje 2022

Središnji događaj u Knešpolju je proslava sv. Ivana Krstitelja.

Informacija vezanih za proslavu blagdana Svetog Ivana Krstitelja u Knešpolju.

21.6.2022. – utorak:
– sv. krunica u 18.30
– sv. Misa u 19.00 – fra Robert Kiš, Izbično
– klanjanje pred Presvetim u 20.00
22.6.2022. – srijeda:
– sv. krunica u 18.30
– sv. Misa u 19.00 – fra Augustin Čordaš, Široki Brijeg
– klanjanje pred Presvetim u 20.00

23.6.2022. četvrtak:
– procesija s kipom od crkve do vrela u 20.30
– sv. Misa uočnica svetkovine u 22.00 – fra Ante Barišić, Osijek
24.6.2022. petak:
– sv. krunica u 18.30
– sv. Misa svetkovine u 19.00 – fra Ivan Landeka ml., Široki Brijeg

Borak.info