Jednoglasno usvojena nova demografska mjera u ŽZH, za svako treće i sljedeće dijete 500 KM mjesečno

Na sjednici Skupštine ŽZH održanoj u utorak u Širokom Brijegu jednoglasno je usvojen Zakon o zaštiti obitelji s djecom, koji jamči 500 maraka mjesečno obiteljima za svako treće i sljedeće dijete do 7. godine života.

Ova odredba će krenuti od 1. rujna 2022. godine, a rebalansom proračuna, koji je usvojen na prošloj sjednici, za ovu pronatalitetnu mjeru osigurana su 3,3 milijuna maraka.

“U 2023. godini za ovu će mjeru biti potrebno izdvojiti oko 10 milijuna maraka”, javlja Fena.

Zahtjev za ostvarivanje navedenog prava podnosit će se nadležnom Centru za socijalni rad, a pravo korisniku pripada od prvog dana narednog mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Jedan od uvjeta je da obitelj ima prebivalište na području ŽZH-a najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Detaljniji naputak o načinu podnošenja zahtjeva bit će donesen u roku od 15 dana.

Borak.info