Oznaka: Berislav Kutle

Kutle: Kamatne stope na kredite u BiH na povijesno su niskoj razini
BiH, Gospodarstvo

Kutle: Kamatne stope na kredite u BiH na povijesno su niskoj razini

Kamatne stope na kredite u Bosni i Hercegovini su na povijesno niskoj razini te je teško očekivati neko daljnje smanjenje, kazao je, između ostaloga, u intervjuu za Večernji list Berislav Kutle, direktor Udruge banaka Bosne i Hercegovine, koji se osvrnuo na tematiku kamatnih stopa, inflacije i drugih pokazatelja na tržištu kredita. Kutle podsjeća kako su kamate padale iz dvaju razloga. Prvi je smanjenje kamata na eurotržištu, a drugi je pad kamatne stope na depozite kao domaći izvor za kredite. Kada je riječ o trenutačnoj situaciji, kao i prognozama za budućnost, Kutle kaže kako je rastom inflacije u svijetu, pa i kod nas za očekivati (ali ne kratkoročno) pomak kamatnih stopa na izvore kredita, a onda i prelijevanje na kredite. - S obzirom na kontinuirano povećanje novca u opt...