Oznaka: Fra Smiljan Kožul

Fra Smiljan Kožul: Molite za svoje pokojne i za sve koji nisu kršteni
Vjera

Fra Smiljan Kožul: Molite za svoje pokojne i za sve koji nisu kršteni

Svaki vjernik treba moliti za svoje pokojne. Budući da je sveta misa najuzvišenija molitva, jasno je da onda treba zatražiti od svećenika da odsluži svetu misu za njegove pokojne, osobito za one koji su posljednji prešli u vječnost. U mnogim našim krajevima je uobičajeno da se za pokojnog člana obitelji, odmah nakon smrti, dadne odslužiti sprovodna sveta misa, zatim misa osmog dana i misa tridesetog dana poslije smrti, te da se dadnu odslužiti takozvane Velike mise ili Gregorijane, to jest trideset svetih misa koje se moraju odslužiti bez prekidanja. Ukupno su to trideset i tri svete mise. Nakon tih svetih misa uobičajeno je da se za godišnjicu smrti ponovno naruči služenje svete mise, piše međugorje-info. Reći ću vam anegdotu iz svoga života, opet za boravka u Rimu. Mi franjevc...