Oznaka: sotona

Izlasci – Zašto reći NE
Vjera

Izlasci – Zašto reći NE

Draga braćo i sestre! Na pisanje ovog članka me potaknuo nametnut način života današnjih mladih koji se svodi na diskoteke i alkohol. Zašto taj život nije dobar za jednog mladog kršćanina koji želi više rasti u Bogu? Zašto je nametnuto mišljenje da smo obvezni na takav život? Prije svega treba naglasiti da nismo ni na što obavezni. Dana nam je slobodna volja te možemo sami odlučiti gdje ići i kako se ponašati. Međutim, htio bih se osvrnuti i izraziti svoje mišljenje o tome zašto ne bi trebalo zalaziti na takva mjesta. Danas sve više i više mladih pije, izlazi van, a poslije toga padaju u blud. Trebamo se zapitati koliko od toga je Božji naum za mladog kršćanina, što je od toga Bog za nas pripremio? Trebaju li mladi svoj život provesti u grču bez zabave i smijeha, bez zafrkavanja? O...